با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://arbaeenpix.com/rss
RSS صفحه اصلی http://arbaeenpix.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
تیتر1 صفحه اول http://arbaeenpix.com/rss/pl/1
گزیده‌ها http://arbaeenpix.com/rss/pl/3
پربازدیدترین‌ها http://arbaeenpix.com/rss/pl/4
تیتر2 صفحه اول http://arbaeenpix.com/rss/pl/2
RSS سرویس آدرس RSS
عکس http://arbaeenpix.com/rss/tp/1415