پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۴۵

عکاس: سیدمجید سلطانی

کودکان زائر و خادم در پیاده روی اربعین

سیدمجید سلطانی