دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۳

عکاس: حامد ایلخان

ورود زائرین ایرانی از مرز مهران / زیارت اربعین سال ۱۳۹۳