یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۶

عکاس: امیر خلوصی

زائرین اربعین در مرز مهران،۱۵ آذر ۹۳